Μαρίνα
Μαρία-Αντιγόνη Μαίρη Τσουρά Ν. 1967
Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. 19392019
Ελευθερία Βελόνα Ηρ. 1938
Μιχαήλ Τσουράς Ν. 19061972
Ιωάννα Τζίμα Σπ. 19101987
Νικόλαος Τσουράς Αθ. 18641943
Ελένη Παπαγεωργίου Ν.
Σπυρίδων Τζίμας
Μαρία
Ηρακλής Βελόνας ?
Αντιγόνη
? Βελόνας