Χρήστος Αρβανίτης Δ.
Κωνσταντίνος Αρβανίτης Δ. 1975
Αστέρω Δράκου Χ. 1979
Χρυσούλα Βασιλάκου Δ. 1953
Δημήτριος Τάκης Αρβανίτης Χ.
Ανδριάνα
Δημήτριος Βασιλάκος