Χρήστος Δράκος Απ. 1984
Παλυξένη Ξένια Δράκου Απ. 1986
Τριανταφυλλιά Μαλούδη Ν. 1955
Απόστολος Δράκος Χρ. 1950
Χρυσή
Νικόλαος Μαλούδης