Ιωάννης
Ελένη Λένα Ντούσκου Ι. 1972
Ιωάννης Ντούσκος Αθ. 19401991
Αλεξάνδρα Σακκά Κ. 1944
Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. 19061966
Ελένη Δασκάλα Π. 19172014
Σπυρίδων Ντούσκος
Λαμπρινή
Παναγιώτης Δασκάλας Κ. 18791970
Βαρβάρα Γιωργάκη Κ.
Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. 1918
Βασιλική Βασίλω Τσουρά Η. 19212010
Γεράσιμος Σακκάς Κ. 18841957
Ελένη Χριστάκη Θ. 1924
Ηλίας Τσουράς Ν. 18701926
Χαρίκλεια Μαχαίρα 18971979