Γεώργιος Νάστος Γρ. 1999
Βασίλειος Νάστος Γρ. 2000
Αναστασία Νάστου Γρ. 2003
Ελένη Λένα Καζάκου Β. 1971
Γρηγόριος Νάστος Γ.
Βασίλειος Καζάκος Ι.
Καλλιρρόη Ντάγια Π. 1940
Ιωάννης Νάκος Καζάκος
Μαγδαληνή Νάτσιου
Παναγιώτης Ντάγιας Ι. 19041994
Αλεξάνδρα Τσάντα Κατσάβαρου Σπ. 19081997
Ιωάννης Γιαννάκης Ντάγιας Κ.
Κωνσταντίνα Μαντούση Κ. 1868
Σπυρίδων Κατσάβαρος Θ. 18791960
Ελένη Κυρίτση Λ. 1883
Βαρβάρα
Γεώργιος Νάστος