Σεραφείμ
Μαριάννα Τσούλου Ν.
Νικόλαος Τσούλος
Παρασκευή Μουρναζοπούλου Λ.
Λυσσίμαχος Μουρναζόπουλος Β.
Άννα-Έλλη Βασιλά Ευ. 1901
Ευθύμιος Βασιλάς Γ. 18571942
Καλλιόπη Στρακαντούνα Δ. 18701957