Σπυρίδων Θωμάς
Ανθίππη Βασιλά Ευθ.
Ευθύμιος Βασιλάς Α. 1934
Αγγελική Σωτήρα Π.
Αλκιβιάδης-Γεώργιος Βασιλάς Ευ. 19031985
Ανθίππη Πιτροπάκη Ν. 19041936
Ιουλία Λαμαρίσου Β. 19121994
Ευθύμιος Βασιλάς Γ. 18571942
Καλλιόπη Στρακαντούνα Δ. 18701957