Κωνσταντίνα Ντασένου Ι. 1994
Ιωάννης Ντασένος Γ. 1957
Ελένη Πάνου Β. 1964
Γεώργιος Ντασένος Κ. 19152003
Γεωργία Παπαντωνίου Ι. 19202001
Κωνσταντίνος Ντασένος Γ. 18901958
Ουρανία Στρακαντούνα Κ. 18891971