Σταμούλης Σαλαμούρας ? 18851910
Γεωργούλα Στρακαντούνα Δ. 18621926
? Σαλαμούρας 18571895
Παναγιώτης Στρακαντούνας Δ. 1919
Ευαγγελή Στασινού 19221996
Σπυριδούλα Στρακαντούνα Δ. 1921
Δημήτριος Παπαθανασίου 19192000
Μάρκος Στρακαντούνας Δ. 19251957
Αγλαϊα Παλαιοσπύρου 1931
Δημήτριος Στρακαντούνας Α. 18901926
Θεοδώρα Πολύζου 18941929
Καλλιόπη Στρακαντούνα Κ. 1927
Χαράλαμπος Τσακάλογλου Ν. 1925
Δημήτριος Στρακαντούνας Κ. 1929
Αγγελική Κατσούλα 1931
Απόστολος Στρακαντούνας Κ. 1932
Ευφροσύνη Νικολαίδη Ι. 1937
Νικόλαος Στρακαντούνας Κ. 1935
Αικατερίνη Λάκκα 1946
Μαρία Στρακαντούνα Κ. 1935
Ιωάννης Γρηγορόπουλος 19321996
Κωνσταντίνος Στρακαντούνας Α. 18921987
Χρυσούλα Τσάμη Δ. 19001993
Βασίλειος Στρακαντούνας Γ. 19291989
Δημήτριος Στρακαντούνας Γ. 1935
Νίκη Καραδήμα 1940
Αικατερίνη Ρίνα Στρακαντούνα Γ. 1939
Νικόλαος Νεφρός 19311977
Γεώργιος Στρακαντούνας Α. 18941943
Κωνσταντίνα Ζαχαρή 18902000
Όλγα Στρακαντούνα Α. 18961916
Απόστολος Στρακαντούνας Δ. 18661902
Ιωάννα Σωτήρη 18671918
? Τόλη
Δημήτριος Στρακαντούνας Α. 1835
Απόστολος Στρακαντούνας Δ. 1800
Δημήτριος Στρακαντούνας 1770