Αθηνά Ακρίβη Δ.
Δημήτριος Ακρίβης Χρ.
Χρήστος Κίτσιος Ακρίβης Δ. 1875
Αθηνά Γιαννάκη Κ.
Δημήτριος Ακρίβης Ι.
Βασιλική Γόγολου Ι.
Ιωάννης Ακρίβης ?
? Χασιακή
Ιωάννης Γόγολος ?