Χρυσάνθη Τσουκνίδα Σπ.
Σπυρίδων Τσουκνίδας Θ. 1957
Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. 19312017
Χρυσάνθη Ευσταθίου
Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας
Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ.