Βάγια Τζαβίδη-Παππά Δ.
Αναστάσιος Τζαβίδης-Παππάς Δ.
Παντελής Τζαβίδης-Παππάς Δ.
Παναγιώτης Τζαβίδης-Παππάς Δ.
Μαρία Χρίστινα Στ.
Νικόλαος Τζαβίδης-Παππάς Δ.
Ελένη Τζαβίδη-Παππά Ν.
Δημήτριος Τζαβίδης-Παππάς
Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ.
Δημήτριος Βαρδούλης Ν. 1880
Αθηνά Αθανασοπούλου Κ.
Νικόλαος Βαρδούλης
Αικατερίνη
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος