Γεώργιος Στρακαντούνας Α. , 18941943 (aged 49 years)

Name
Γεώργιος /Στρακαντούνας/ Α.
Given names
Γεώργιος
Surname
Στρακαντούνας
Name suffix
Α.
Birth 1894 28 27
Birth of a sisterΌλγα Στρακαντούνα Α.
1896 (aged 2 years)
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 3 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a fatherΑπόστολος Στρακαντούνας Δ.
1902 (aged 8 years)

Death of a sisterΌλγα Στρακαντούνα Α.
1916 (aged 22 years)

Marriage of a siblingΔημήτριος Στρακαντούνας Α.Θεοδώρα ΠολύζουView this family
1918 (aged 24 years)

Death of a motherΙωάννα Σωτήρη
1918 (aged 24 years)

Marriage of a siblingΚωνσταντίνος Στρακαντούνας Α.Χρυσούλα Τσάμη Δ.View this family
1925 (aged 31 years)

Death of a brotherΔημήτριος Στρακαντούνας Α.
1926 (aged 32 years)

MarriageΚωνσταντίνα ΖαχαρήView this family
1927 (aged 33 years)

Birth of a sonΒασίλειος Στρακαντούνας Γ.
1929 (aged 35 years)
Birth of a sonΔημήτριος Στρακαντούνας Γ.
1935 (aged 41 years)
Birth of a daughterΑικατερίνη Ρίνα Στρακαντούνα Γ.
1939 (aged 45 years)
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 47 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death March 13, 1943 (aged 49 years)

Family with parents
father
mother
Marriage Marriage1888
3 years
elder brother
3 years
elder brother
3 years
himself
3 years
younger sister
18961916
Birth: 1896 30 29Θύαμος, Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
Death: 1916
Family with Κωνσταντίνα Ζαχαρή
himself
wife
Marriage Marriage1927
3 years
son
19291989
Birth: 1929 35 39Ρουπακιά Βάλτου, Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
Death: October 25, 1989
7 years
son
5 years
daughter
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
Shared note

Το 1943 τον πιάσαν, μαζί με άλλους δύο (ένας εξ αυτών ήταν ο Τσότρας), οι Ιταλοί και τον βασάνισαν. Τον κάρφωσαν με καρφιά και τον βρήκαν θαμένο με τρύπες στα κόκαλα.

fancy-imagebar
Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Αστερόπη Παχωπού (–) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944)